Reklamacje

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

2 lata
rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

ADRES DO REKLAMACJI

P.P.H.U. "WABNIC"
Torzeniec 99a
63-505 Doruchów
Dodatkowe informacje

 

 Dodatkowe informacje

1) Aby zgłosić reklamację należy napisać wiadomość na e-maila: biuro@wabnic.com

tytule wiadomości prosimy wpisać słowo: REKLAMACJA.

Reklamację należy zgłosić nie później niż:

- do 5 dni jeśli reklamacja dotyczy otrzymania uszkodzonego przedmiotu, np. podczas przesyłki;

- do 7 dni jeśli reklamacja dotyczy otrzymania niekompletnego zamówienia;

- do 21 dni jeśl reklamacja dotyczy niedoręczenia lub zagubienia przesyłki;

- do 2 lat jeśli reklamacja dotyczy wady stwierdzonej podczas użytkowania przedmiotu ( nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych)

 

W treści wiadomości prosimy 

  • opisać problem
  • załączyć zdjęcia uszkodzenia/opakowania
  • podać dane kupującego.

Dział reklamacji odeśle formularz reklamacji do uzupełnienia i odesłania oraz poda inne wskazówki.

Prosimy wstrzymać się z odsyłaniem reklamowanego towaru, ponieważ w wielu przypadkach jest to niekonieczne.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba (o której poinformuje Dział reklamacji) - reklamowany towar należy odesłać na adres: 

P.P.H.U. "WABNIC"

Torzeniec 99a

63-505 Doruchów

Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

2) Koszt odesłania towaru do reklamacji ponosi kupujący. Po uznaniu reklamacji za zasadną sprzedawca zwraca kupującemu koszty wysyłki towaru do wysokości kosztów wysyłki z aukcji. Jeśli reklamacja rozpatrzona jest na korzyść kupującego sprzedający również ponosi koszt odsłania towaru do klienta.   

3) Jeśli problem dotyczy uszkodzonego towaru w transporcie:

Po otrzymaniu przesyłki prosimy otworzyć i sprawdzić towar. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub ubytku w zawartości przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej jest zobowiązany w obecności Odbiorcy spisać rzetelnie w dwóch egzemplarzach protokół szkody, w których ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku w przesyłce. Prawidłowo i rzetelnie sporządzony i podpisany przez przedstawiciela oraz Odbiorcę protokół szkody jest podstawą do złożenia reklamacji.  W momencie przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia reklamacyjne.

4) Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Gwarancja nie obejmuje: mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu oraz eksploatacji towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w dokumentacji lub instrukcji dotyczącej towaru, zmian konstrukcyjnych i przeróbek dokonywanych przez użytkownika oraz osoby trzecie. Gwarancja nie dotyczy naturalnego zużycia się materiałów. 

Łap promocje i nowości!
Zapisz się do naszego newslettera a otrzymasz informacje o najlepszych promocjach i rabatach!